پرتال
روسای انجمن ها

انجمن سامبو

مسئول انجمن در استان فارس : امین نجاتی شماره تماس : 09173298003

خواندن ادامه
روسای گروه ها

گروه گراپلینگ کیک بوکسینگ

مسئول گروه در استان فارس : نجاتی شماره تماس : 09173298003

خواندن ادامه
روسای سیستم ها

سیستم شینوبی ایران

مسئول سیستم در استان فارس : محمد علی (امید) فروزند شماره تماس : 09380072967

خواندن ادامه
روسای گروه ها

گروه هان مو دو

مسئول گروه در استان فارس : امین علوی تبار شماره تماس : 09354428881

خواندن ادامه
روسای کمیته ها

کمیته اسپرت کیک بوکسینگ SKF

مسئول کمیته در استان فارس : سارا خلعتبری شماره تماس : 09379037648

خواندن ادامه
روسای سیستم ها

سیستم رزم آرمان

مسئول سیستم در استان فارس : علی معمار زاده شماره تماس : 09171212335

خواندن ادامه
روسای دوجو ها
6

انجمن ملی آیکیدو – رِی دوجو

مسئول دوجو در استان : محمد غفاری شماره تماس : 09173134761

خواندن ادامه
اخبار
1

محمد رضا اوجی سرپرست کارگروه نحوه اجرای ساماندهی سبک های فدراسیون شد

طی حکمی از سوی محمود رشیدی، رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران، محمد رضا اوجی رئیس هیئت ورزشهای رزمی استان فارس و رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون، با حفظ سمت بعنوان سرپرست کارگروه نحوه اجرای ساماندهی سبک های فدراسیون کشور شد. متن حکم مسئولیت به شرح زیر است : جناب …

خواندن ادامه
روسای دوجو ها

انجمن ملی آیکیدو – دوجو جیوشین کای

مسئول دوجو در کشور : علی اصغر امیری پناه شماره تماس : 09171183965

خواندن ادامه
روسای دوجو ها

انجمن ملی آیکیدو – آرای دوجو

مسئول دوجو در استان فارس : وحید کاظمی شماره تماس : 09175338701

خواندن ادامه