پرتال
روسای هیأت های شهرستانها

هیأت ورزشهای رزمی شهرستان جهرم

رئیس هیأت جهرم : امیر گلچین پور شماره تماس : 09179080014

خواندن ادامه
نواب رئیس هیأت های شهرستانها
روسای هیأت های شهرستانها

هیأت ورزشهای رزمی شهرستان لارستان

رئیس هیأت لارستان : یونس مهربان شماره تماس : 09177818390

خواندن ادامه
روسای گروه ها

گروه هاپکیدو ITH

مسئول گروه در استان فارس : مرتضی سالخورده شماره تماس : 09171390236

خواندن ادامه
نواب رئیس کمیته ها

نائب رئیس کمیته وکوتورین

نائب رئیس کمیته در استان فارس : الهام باصری حقیقی شماره تماس : 09902028022

خواندن ادامه
روسای کمیته ها

کمیته وکوتورین

مسئول کمیته در استان فارس : امیر آذین نیا شماره تماس : 098171131398

خواندن ادامه
روسای سیستم ها

سیستم موی تای WPMF

مسئول سیستم در استان فارس : امیر آذین نیا شماره تماس : 09171131398

خواندن ادامه
نواب رئیس سیستم ها

نائب رئیس سیستم کیک بوکسینگ WKO

نائب رئیس سیستم در استان فارس : فاطمه کشاورز شماره تماس : 09387012432

خواندن ادامه
نواب رئیس دوجو ها

نائب رئیس جیوشین کای دوجو آیکیدو استان فارس

نائب رئیس دوجو در استان فارس : راضیه برادری

خواندن ادامه
نواب رئیس گروه ها

نائب رئیس گروه نینجوتسو در استان فارس

نائب رئیس گروه در استان : فرناز طباطبائی شماره تماس : 09174917266

خواندن ادامه